CSR & Ansvar

höst i jämtland3_640

CSR och lokalt ansvar

För oss på Explore Åre är det viktigt att kunna stå för det vi gör och kunna ta ansvar för våra handlingar. Hållbarhet handlar för oss först och främst om att kunna driva vårt eget företag på ett så miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt som möjligt, vilket vi gör genom att hela tiden göra medvetna små- och stora val i vardagen.

Miljöpolicy

Gällande själva miljöarbetet har vi ingen uttalad och svulstig miljöpolicy utan tycker att det räcker tillräckligt långt med “sunt förnuft” och att vi i alla lägen försöker tänka och handla så miljövänligt som möjligt i allt vi gör. Exempelvis väger miljöargumenten mycket tungt när vi väljer att utveckla nya produkter och vi försöker i så stor utsträckning som möjligt handla lokalt och med lokala råvaror.

Lokalt ansvar

Eftersom vi själva lever och verkar i Åre så är det också viktigt för oss att försöka hjälpa till i det ”lokala samhället” på olika sätt. Vi är öppna för olika former av samarbeten gällande lokala initiativ och nedan finns några exempel på tillfällen och insatser där vi hjälpt till i vårt närområde.

– Explore Åre skänker årligen 500 kr till Åre församling och deras välgörenhet mot att vi ibland kan låna ett eluttag på deras vägg.

– Explore Åre genomför vid två tillfällen per sommar aktiviteter för de ungdomar som går på det kommunala sommarkollot mot att vi förvarar en Zorbboll i en av ungdomarnas lokaler under en period då denna lokal ändå står tom.

– Explore Åre lånar ut kolbullepannor till den lokala scoutföreningen.

– Vi på ekonomiprogrammet på Jämtlands Gymnasium, genomförde den 13/11 2015 ett event för ensamkommande flyktingar i Östersund och fick då låna Åre Explorer’s bumper balls. Vilket uppskattades mycket av ungdomarna. Vi vill tacka er för att ni hade möjlighet att låna ut dessa till oss. Med vänliga hälsningar / Tilde Wahlborg, Evelina Svedberg, Adam Myllykoski, Ricky Olausson och Suhad Khalaf