Prepping för nybörjare – 3 dagars kurs i Åre

Denna kurs vänder sig främst till dig som saknar tidigare erfarenhet av vildmarksliv eller sk prepping (krisberedskap), men vill få teoretisk- och praktisk kunskap i hur du skall stå förberedd om katastrofen är ett faktum och du av någon anledning hastigt tvingas lämna ditt hem. Huvudfokus är som sagt överlevnad utanför hemmet, men kursen berör även vilka förberedelser som kan vidtas i hemmet om krisen slår till i mildare form och du kan stanna där. Kursen bedrivs i vildmarksmiljö, där vi varvar teori med praktik i kombination med skönt häng kring lägerelden.

  

Ovan: Bilder från moment som ingår i kursen.

Intresset och medvetenheten för krisberedskap har på senare tid vuxit i Sverige och idag är de flesta medvetna om att man exempelvis bör ha ett visst lager med förnödenheter och utrustning i sitt hem. Detta är givetvis en bra förberedelse, men få har dock kunskap, erfarenhet eller är mentalt förberedda på hur man skall bete sig och tänka i nästa steg om krisen blir ännu värre och du av någon anledning måste fly från ditt hem och klara dig i skogen eller på landet under en viss tid. Vi vill med denna kurs öka på kunskapen och medvetandet kring detta, så att om krisen är ett faktum, du skall kunna handla proaktivt istället för reaktivt på det som sker.

Ovan: Bilder från moment som ingår i kursen.

Schema för kursen och delar av kursens innehåll:

Fredag

16:00 Samling i Åre Björnen.

16:00-17:00 Gemensam enklare vandring (ca 3 km) till Vildmarkslägret.

17:00-18:00 Introduktion och föreläsning i kåta (genomgång av helgen samt våra basala behov).

18:00-20:30 Iordningställande av lägerplats samt tillagning av middag över öppen eld.

20:30-sent (Valfria kvällsaktiviteter) Diskussion kring lägerelden, vedeldad bastu, fiske i fjälltjärn.

Lördag

7:00 Frukost. (Praktisk övning).

8:00-9:30 Prepping i hemmet, teori. (Prioritera rätt bland alla förberedande åtgärder).

9:30-12:00 Mat och vätska, teori. (Hur skall du tänka och förbereda dig kring mat och vätska i en krissituation).

12:00-13:00 Lunch som tillagas på Trangiakök. (Praktisk övning).

13:00-17:00 Skydd, värme och sömn, teori. (Hur skall du tänka kring mat, värme och sömn i en krissituation).

18:00-20:30 Middag (från jord till bord) tillagas över öppen eld. (Praktisk övning)

20:30-sent (Valfria kvällsaktiviteter) Diskussion kring lägerelden, vedeldad bastu, fiske i fjälltjärn.

Söndag

7:00 Frukost. (Praktisk övning).

8:00-12:00 Skapa egen handlingsplan, summering, diskussion, utvärdering. (Teori).

12:00-13:00 Lunch. (Praktisk övning).

13.00-14:00 Vandring tillbaka till Åre Björnen.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA DIN PLATS!

Ovan: Alexander Brunnegård (Utbildad fjälledare, ledare inom scouterna sedan 10 år och med lång erfarenhet av vistelse i skogs- och fjällmiljö).

“Denna upplevelsehelg är garanterat en investering i dig själv, oavsett om du främst ser det som en härlig vildmarksupplevelse eller som ett sätt att stå rustad inför eventuellt kommande kriser “ säger Alexander Brunnegård, en av kursens ledare. Alexander fortsätter “målet med helgen är framförallt att skapa en grundkunskap och en förståelse för det som kallas för “prepping” (krisberedskap) så att deltagarna direkt efter kursens genomförande skall känna sig trygga med att vistas i skog och mark samt under en kritisk period kunna klara sig själva. Det kanske viktigaste är att deltagarna får med sig praktiska erfarenheter samt konkreta verktyg hem, så att de på individnivå skall kunna stå mer förberedda och få kontroll utifrån sina egna unika situationer”.  

Kursen i korthet:

För vem: För dig som känner att du saknar tillräcklig kunskap/erfarenhet inom områdena vildmarksliv/prepping, men vill lära dig mer om att klara dig själva i skogen och öka på dina kunskaper samt få praktisk erfarenhet.

När: Vissa helger under juni och juli. Exakta datum och tillgänglighet finns i vår onlinebokning.

Var: I Åre. Samling och avslutning av kursen sker i Åre Björnen,

Hur: Helpension där vi under kursen bor i tält, kåtor samt vindskydd och kommer att vistas i ute i det fria.

Egen utrustning: Oömma kläder för utomhusbruk, samt om så önskas egen vildmarksutrustning som vill testas under kontrollerade former. Detaljerad packlista erhålls vid bokning.

Övrigt: Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Övrig fakta/åtgärder/säkerhet gällande Corona (Covid -19):

• Vi är medvetna om att det kan verka kontroversiellt att erbjuda kurser under tider av Corona som för de flesta innebär en resa till – och från kursen, men vi gör dock bedömningen att om själva resan till- och från Åre sköts på rätt sätt och i enlighet med myndigheters beslut och riktlinjer, kommer kursen snarare att främja folkhälsan än att försämra den.

• Vi sätter alltid deltagarnas och övrig ortsbefolknings hälsa främst och vi uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer och beslut gällande Covid -19. Finns ej myndighetsbeslut är det du som individ som har ansvar för din- och andras säkerhet där vi litar på ditt omdöme. Vi är medvetna om att myndigheternas beslut snabbt kan ändras, men vill göra dig trygg med att du redan nu skall kunna boka din plats och även få din inbetalning återbetald om kursen ställs in eller du får förhinder pga Covid-19.

•  Om det vid tiden för kursens genomföranden finns myndighetsbeslut som omöjliggör ett genomförande av kursen, kommer kursen att ställas in och inbetald avgift kommer att återbetalas.

• Kursen genomförs i små grupper (max 8p) och du som deltar i kursen får inte ha varit förkyld inom 14 dagar före kursens start. Har du, eller har haft förkylningssymtom inom 14 dagar före kursstart skall detta meddelas oss och inbetald avgift återbetalas då.

• Du kan själv välja om du önskar bo i ett eget mindre tält eller om du vill dela en kåta med en annan deltagare (Max 2p/kåta med minst 3 meter mellan sovplatser). Båda alternativen och utrustning ingår i priset.

• Vi erbjuder obegränsad tillgång av egentillverkad handsprit under kursen.

• Kursens olika delar och moment anpassas för att minimera spridning av Covid-19.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA DIN PLATS!

Vi erbjuder även familjeanpassade “prepping läger”, mer info finns här.

Boka er nästa konferens hos Explore Åre idag!

Ring eller maila oss på: +46 (0)647 508 85 eller info@exploreare.se