Familje prepping – 3 dagar läger/kurs i Åre

Ta med familjen på en viktig och lärorik vildmarkshelg i Åre i sommar. Detta läger vänder sig främst till er familjer som saknar tidigare erfarenhet av vildmarksliv eller sk prepping (krisberedskap), men vill få teoretisk- och praktisk kunskap i hur ni tillsammans skall stå förberedda om katastrofen är ett faktum och ni av någon anledning hastigt tvingas lämna ert hem. Huvudfokus är som sagt hur ni skall klara er utanför hemmet, men kursen berör även vilka förberedelser som familjen kan vidta i hemmet om krisen slår till i mildare form och ni kan stanna där. Kursen/lägret bedrivs i vildmarksmiljö och innehållet anpassas så att ni som familj skall få ut så mycket som möjligt av helgen. Vi varvar teori med praktik i kombination med skönt häng kring lägerelden.

  

Ovan: Bilder från moment som ingår i kursen.

Intresset och medvetenheten för krisberedskap har på senare tid vuxit i Sverige och idag är de flesta medvetna om att man exempelvis bör ha ett visst lager med förnödenheter och utrustning i sitt hem. Detta är givetvis en bra förberedelse, men få har dock kunskap, erfarenhet eller är mentalt förberedda på hur man skall bete sig och tänka i nästa steg om krisen blir ännu värre och du av någon anledning måste fly från ditt hem och klara dig i skogen eller på landet under en viss tid. Vi vill med denna kurs öka på kunskapen och medvetandet kring detta, så att om krisen är ett faktum, er familj skall kunna handla proaktivt istället för reaktivt på det som sker.

Ovan: Bilder från moment som ingår i kursen.

Schema för kursen och delar av kursens innehåll:

Fredag

16:00 Samling i Åre Björnen.

16:00-17:00 Gemensam enklare vandring (ca 3 km) till Vildmarkslägret.

17:00-18:00 Introduktion och allmän genomgång av helgen i en kåta.

18:00-20:30 Iordningställande av lägerplats samt tillagning av middag över öppen eld.

20:30-sent (Valfria kvällsaktiviteter) Häng kring lägerelden, vedeldad bastu, fiske i fjälltjärn.

Lördag

7:00 Frukost. (Praktisk övning).

8:00-9:30 Prepping i hemmet, teori. (Hur kan familjen förbereda sig i hemmet inför en eventuell kris).

9:30-12:00 Mat och vätska, teori. (Hur skall familjen tänka och förbereda sig kring mat och vätska i en krissituation).

12:00-13:00 Lunch som tillagas på Trangiakök. (Praktisk övning).

13:00-17:00 Skydd, värme och sömn, teori/praktik. (Hur skall familjen tänka kring mat, värme och sömn i en krissituation).

18:00-20:30 Middag (från jord till bord) tillagas över öppen eld. (Praktisk övning)

20:30-sent (Valfria kvällsaktiviteter) häng kring lägerelden, vedeldad bastu, fiske i fjälltjärn.

Söndag

7:00 Frukost. (Praktisk övning).

8:00-12:00 Skapa familjens egen handlingsplan, summering, diskussion, utvärdering. (Teori).

12:00-13:00 Lunch. (Praktisk övning).

13.00-14:00 Vandring tillbaka till Åre Björnen.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA DIN PLATS!

Ovan: Alexander Brunnegård (Utbildad fjälledare, ledare inom scouterna sedan 10 år och med lång erfarenhet av vistelse i skogs- och fjällmiljö).

“Denna upplevelsehelg är garanterat en investering i er familj, oavsett om ni främst ser detta som en härlig vildmarksupplevelse där ni vill vara tillsammans i vildmarken och svetsas samman eller som ett sätt att bli mer rustade inför eventuellt kommande kriser “ säger Alexander Brunnegård, en av kursens ledare. Alexander fortsätter “målet med helgen är framförallt att för er som familj, skapa en grundkunskap och en förståelse för det som kallas för “prepping” (krisberedskap) så att ni direkt efter kursens genomförande skall känna er trygga med att tillsammans vistas i skog och mark samt under en kritisk period kunna klara sig själva som familj. Det kanske viktigaste är att ni får med er praktiska erfarenheter samt konkreta verktyg hem, så att ni som familj skall kunna stå mer förberedda och få kontroll utifrån er egna unika situation”.  

Kursen i korthet:

För vem: För familjer som känner att ni saknar tillräcklig kunskap/erfarenhet inom områdena vildmarksliv/prepping, men vill lära er mer om att klara er själva i skogen, öka på era kunskaper samt få praktisk erfarenhet.

När: Vissa helger under juni och juli. Exakta datum och tillgänglighet finns i vår onlinebokning.

Var: I Åre. Samling och avslutning av kursen sker i Åre Björnen,

Hur: Helpension där varje familj bor i en egen tältkåta samt möjlighet finns  att “prova på” att bo i vindskydd. Under dagarna kommer vi vistas ute i det fria.

Egen utrustning: Oömma kläder för utomhusbruk, samt om så önskas egen vildmarksutrustning som vill testas under kontrollerade former. Detaljerad packlista erhålls vid bokning.

Övrigt: Ingen tidigare erfarenhet krävs. Åldersgräns 7 år.

Övrig fakta/åtgärder/säkerhet gällande Corona (Covid -19):

• Vi är medvetna om att det kan verka kontroversiellt att erbjuda kurser under tider av Corona som för de flesta innebär en resa till – och från kursen, men vi gör dock bedömningen att om själva resan till- och från Åre sköts på rätt sätt och i enlighet med myndigheters beslut och riktlinjer, kommer kursen snarare att främja folkhälsan än att försämra den.

• Vi sätter alltid deltagarnas och övrig ortsbefolknings hälsa främst och vi uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer och beslut gällande Covid -19. Finns ej myndighetsbeslut är det du som individ som har ansvar för din- och andras säkerhet där vi litar på ditt omdöme. Vi är medvetna om att myndigheternas beslut snabbt kan ändras, men vill göra dig trygg med att du redan nu skall kunna boka din plats och även få din inbetalning återbetald om kursen ställs in eller du får förhinder pga Covid-19.

•  Om det vid tiden för kursens genomföranden finns myndighetsbeslut som omöjliggör ett genomförande av kursen, kommer kursen att ställas in och inbetald avgift kommer att återbetalas.

• Kursen genomförs i små grupper (max 4 familjer) och ni som deltar i kursen får inte ha varit förkylda inom 14 dagar före kursens start. Om någon i familjen har- eller senast inom 14 dagar före kursstart haft förkylningssymtom, skall detta meddelas oss och inbetald avgift återbetalas då.

• Vi erbjuder obegränsad tillgång av egentillverkad handsprit under kursen.

• Kursens olika delar och moment anpassas för att minimera spridning av Covid-19.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA DIN PLATS!

Vi erbjuder även “prepping kurser” för individuella gäster, mer info finns här.

Boka er nästa konferens hos Explore Åre idag!

Ring eller maila oss på: +46 (0)647 508 85 eller info@exploreare.se