Konferens i Åre

Skall företaget på konferens i Åre har vi aktiviteten till Er!

Åre är den perfekta orten att konferera på och med naturen inpå knuten finns oändliga möjligheter att unyttja densamma för allehanda aktiviteter och upplevelser. Vi på Explore Åre har aktiviteter och upplevelser som passar alla typer av önskemål och konferenser. Boende finns det också gott om i samtliga prisklasser och med olika standard, så vill ni ha tips på boende hjälper vi gärna till. Vi på Explore Åre vet hur viktig en konferens är och vi lyssnar noga på era önskemål och anpassar aktiviteterna utifrån mål och önskningar med konferensen. Kanske vill man ha roligt, kanske vill man lära sig något nytt eller också både och.

Kontakta oss så skickar vi omgående vårt fullspäckade produktblad.

En konferens är ofta en väl förberedd större sammankomst för företag  eller andra grupper där det finns möjlighet till föredrag och diskussioner. Ibland skall någon nyhet presenteras, ibland har något mål uppnåtts eller ibland behöver man bara få ett andningshål och ny inspiration. Under sammankomsterna skall också ges möjlighet att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda ordinarie delen. Vanligen sker också många informella möten under dessa konferenser. I många fall föds kreativa idéer under dessa informella möten och den inramning som erbjuds kring Åre inspirerar och stimulerar verkligen till detta. Vi hjälper gärna till att tipsa om olika upplägg på sådan inramningar kring Åre.

Åre som mötesort har på senare tid växt och det är inte bara svenska konferenser utan många internationella träffar som numer äger rum i byn. Denna form av sammankomster är som sagt vanliga bland internationella gäster och många forskare och  eller  deltagare i andra intresseorganisationer har fått upp ögonen för Åre. En vetenskaplig konferens kallas ofta för kongress och är vanligen ett större arrangemang av hög internationell klass inom ett forskningsområde. Inbjudan är vanligen öppen för alla som är verksamma inom detta samt liknande områden. Dessa kongresser kräver lång framförhållning och vanligen skickas en bred inbjudan ut, ibland kallade  “call for papers”, där forskare som önskar kan anmäla sitt intresse av att presentera nya forskningsresultat. Detta sker ofta ungefär ett år i förväg (eller mera) och de flesta av Åres anläggningar tar bokningar med flera års varsel. Gången på just sådana papers är att de skickas in i god tid till arrangörerna och sakkunniggranskas före acceptans och granskningen har stor öppenhet för nya rön inom området.

Vid större konferenser och kongresser kan hundratals  presentationer äga rum. Detta sker ofta samtidigt och parrallellt  i olika tematiserade sessionsserier och många gånger kan det då vara skönt att ge deltagarna lite andrum med en enkel aktivitet i anslutning till själva konferensen eller kongressen. Det är ofta här vi på Explore Åre kommer in.

Deltagande i sörre konferenser eller symposium av detta slag är en naturlig och ständigt återkommande del av en forskares sätt att arbeta och det är på så sätt som man knyter vetenskapliga förbindelser och utvecklar sitt arbetssätt. Åre är verkligen ett exempel på hur omgivningen kan hjälpa till att inspirera och få ut så mycket som möjligt av konferensen.

Ordet konferens används också för mindre, publika sammankomster, men vanligare kallas dessa seminarier. Ett seminarium har ofta ett överskådligt antal deltagare , där en deltagare under t.ex 45 minuter har en presentation av något ämne, som sedan kritiskt diskuteras av de övriga. Ett seminarium kan vara en del av en konferens. Man brukar också ibland kalla mindre konferenser för möte eller sammanträde.

Vetenskapliga resultat presenteras ofta för första gången vid en konferens, en kanske en workshop eller ett seminarium. Exempelvis hade centerpartiet sin kongress i Åre 2012.

Vid riktigt stora och mer formella konferenser och kongresser används ibland beteckningen delegater för deltagarna.

Published by: Rickard Fredriksson, founder of Explore Åre.

Boka er nästa konferens hos Explore Åre idag!

Ring eller maila oss på: +46 (0)647 508 85 eller info@exploreare.se