Covid-19 och våra aktiviteter i Åre

I spåren av Coronaviruset (Covid-19) har vi på Explore Åre vidtagit vissa åtgärder för att minska smittspridningen för våra gäster, ortsbefolkning och personal. Vi har dock valt att hålla vår verksamhet öppen och litar på ert omdöme gällande er egna hälsa. Att genomföra aktiviteter med oss innebär såklart en viss risk att exponeras för viruset, men då vi i dagsläget endast erbjuder aktiviteter utomhus och i små grupper bör smittorisken bedömas som låg (jämfört med mycket annat i samhället) och utifrån att vi följer FHM riktlinjer och även vidtagit följande åtgärder hoppas vi att ni skall känna er trygga med att boka en aktivitet hos oss.

Följande åtgärder har i dagsläget vidtagits.

• Personal eller guider som visar minsta tecken på förkylning stannar hemma i 7 dagar efter att förkylningen gått över.

• Vi har slutat med handhälsning när vi möter våra gäster.

• Vid samtliga aktiviteter tillhandahålls handsprit för våra gäster.

• Våra guider använder alltid handsprit före- och efter aktiviteter.

• Vid eventuell servering av mat i samband med aktiviteter använder våra guider alltid latexhandskar.

• Vi erbjuder endast aktiviteter för max 8 pers, eller att ni redan är ett slutet sällskap som känner varandra (max 50p).

• Vi påminner aktivt gäster om att hålla avstånd till varandra under aktivitetens genomförande.

• Vi uppmanar er gäster att inte delta i aktiviteter om ni känt av förkylningssymptom de senaste 7 dagarna.

• Under rådande Covid-19 epidemi erbjuder vi full återbetalning vid avbokning närmare än 48 h innan aktivitet. Vid avbokning närmare än 48h erhålls ett presentkort motsvarande den bokade aktivitetens värde (presentkort giltigt i ett år). För företag och grupper gäller andra avbokningsregler, vilka framgår vid bokning.

Vid frågor, kontakta oss här.

Boka er nästa konferens hos Explore Åre idag!

Ring eller maila oss på: +46 (0)647 508 85 eller info@exploreare.se